Bouwen aan een duurzame toekomst

Zonnepannelen

Zo duurzaam is zonne-energie

Zonne-energie is een duurzame manier om energie op te wekken. De belangrijkste reden hiervoor is dat zonne-energie circulair is en dus nooit opraakt. Een andere belangrijke reden is dat er geen CO₂ wordt uitgestoten bij het omzetten van zonne-energie in elektriciteit.

Andere, fossiele manieren om energie op te wekken zijn niet-circulair, raken op een gegeven moment door hun voorraad heen en zorgen ook nog eens voor een hoop CO₂-uitstoot. Als jij jouw eigen stroom opwekt met zonnepanelen op je dak, dan neem jij minderof soms zelfs helemaal geen – stroom af die opgewekt kan zijn met behulp van fossiele brandstoffen. En dat scheelt.

De duurzaamheid van zonne-energie

Het opwekken van stroom vanuit zonne-energie gaat zonder geluidsoverlast, zonder afvalproductie en zonder de uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO₂. Daarnaast verbruik je niks, maar gebruik je de energie van de zon. Het fijne aan die zon is dat hij niet opraakt. Het feit dat we een manier hebben gevonden om die zonne-energie om te zetten in stroom is dus een hele goede ontwikkeling die we moeten koesteren. Alleen de productie van zonnepanelen die nodig zijn voor het opwekken van zonne-energie kost energie.

Vermindering van CO₂-uitstoot door zonne-energie

Tijdens de productie, het vervoeren en het plaatsen van zonnepanelen wordt wel CO₂ uitgestoten. Gemiddeld in totaal zo’n 320 kg CO₂. De gemiddelde vermindering van uitstoot bij gebruik van zonnepanelen ten opzichte van fossiele brandstoffen is zo’n 120kg CO₂ per jaar. Dit betekent dat de terugverdientijd van zonnepanelen op het gebied van CO₂-reductie zo tussen de 2,5 en 3 jaar ligt. Alle 22 tot 27 jaren die volgen, leveren de zonnepanelen dus een positieve bijdrage met betrekking tot CO₂-uitstoot. Dat kan optellen tot een vermindering van 3.240 kg CO₂-uitstoot ten opzichte van fossiele energiewinning.

De grondstoffen voor zonnepanelen

Het belangrijkste bestanddeel in zonnepanelen is silicium. En silicium wordt gemaakt van zand en dat is heel toevallig een van de meest voorkomende grondstof op aarde. Naast silicium zit er metaal in een zonnepaneel dat het silicium helpt de stroom te geleiden. Om het metaal en het silicium te beschermen worden zonnecellen bedekt met glasplaten, ook gemaakt van zand. Een klein deel van de zonnepanelen wordt gemaakt van plastic. Het allerbelangrijkste: als zonnepanelen na circa dertig jaar hun werk niet meer kunnen doen, kunnen ze voor een zeer groot deel gerecycled worden.

Het recyclen van zonnepanelen

Er zijn al tests geweest waarbij producenten van zonnepanelen erin slaagden om maar liefst 96% van de panelen te recyclen. Dit betekent dat het uiteindelijke hoop afval na 30 jaar gebruik erg klein is. Minder verbruik betekent: beter voor het milieu.